Wednesday, July 6, 2011

hakikat kejujuran

Hai orang2 yg beriman,bertakwalah kpd Allah,dan hendaknya kamu bersama-sama orang2 yg benar.(QS.At taubah:119)

Agar Allah memberikan balasan kepada orang2 yg benar karna kebenarannya.(QS. Al Ahzab:24)

Dari ibnu mas'ud ra dari nabi Saw,bahwa beliau telah bersabda:''sesunguhnya jujur menunjukan kdp kebajikan dan kebajikan menunjukan kpd surga.sesunguhnya seseorang yg jujur akan selalu melakukan kejujuran sehinga di catat di sisi Allah sbg orang yg jujur.Dan sesunguhnya dusta menunjukan kpd kedurhakaan dan kedurhakaan menuju ke jalan neraka.sesunguhnya seseorang yg berdusta akan selalu melakukan ke durtaan sehinga di catat di sisi Allah sbg pendusta.''(HR.Bukhari dan muslim)

Tuesday, July 5, 2011

ayat tentang ilmu

katakanlah:''Adakah sama orang2 yg mengetahui dng orang2 yg tdk mengetahui?''sesunguhnya orang2 yang berakal sajalah yang dapat menerima pelajaran.(QS.Az Zumar:9)

Niscaya Allah akan meningikan orang2 yg beriman di antara kamu dan orang2 yg di berikan ilmu pengetahuan beberapa drajat.Dan Allah maha mengetahui apa yg kamu kerjakan. (QS.Al Mujadalah;11)

Monday, July 4, 2011

pribadi Qur'ani,ahlak yg agung pribadi Qur'ani,ahlak yg agung

''kalau sekiranya kami menurunkan Al quran ini kepada sebuah gunung,pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kpd Allah.Dan perumpamaan2an itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir'' (Al hasyr(59):21)